Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa Gözetimi ve denetimi: PGD; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetletmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Ayrıca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında, 54. Madde ( Fiyat Etiketi), 55. Madde ( Türkçe Kullanma Kılavuzu), 56. Madde ( Garanti Belgesi ) ve 58. Madde ( Satış Sonrası Hizmetler) kapsamında Denetimler yapılmaktadır.