Uşak İli Ekonomik Görünüm Raporu

UŞAK İLİ
EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU
1.TİCARET
1. 1. İç Ticarete İlişkin Temel Bilgi ve İstatistikler
1. 1. 1. Türlerine Göre Şirket Sayıları
İlimizde faaliyet gösteren sermaye şirketlerinin türlerine göre sayısını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:
 
ŞİRKET TÜRÜ
 
SAYISI
ANONİM ŞİRKET 457
ADİ ORTAKLIK 21
KOLLEKTİF ŞİRKET 4
LİMİTED ŞİRKET 1609
GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME 1088
DERNEK İKTİSADİ İŞLETME 3
DİĞER KAMU İKTİSADİ İŞLETME 1
MÜESSESELER 6
DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER 1
DİĞER 12
Tablo : 1 Şirket Türleri
 
 1. 1. 2. Bakanlığımızca Katılım Sağlanan Şirket Genel Kurul Sayıları
2015 yılında Bakanlığımızca katılım sağlanan şirket genel kurul sayısı       :40 adet.
1.  1. 3. Kurulan Ve Kapanan Şirket Sayıları
2015 yılı içinde kurulan şirket sayısı             :606 adet
2015 yılı içinde kapanan şirket sayısı :261 adet
1. 1. 4. İç Ticaret Dengesi
İç Ege Bölgesinde yer alan İlimizin ticari ilişki içinde bulunduğu iller başta komşu iller olan Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar olmak üzere, Denizli, İzmir, Ankara ve İstanbul’dur.
1. 1. 5. Elektronik Ticaret
Uşak Vergi Dairesi verilerine göre Uşak İlinde e-ticaret beyannamesinde bulunan 2 şirket 6 şahıs olmak üzere toplam 8 adet firma faaliyette bulunmaktadır.
1. 1. 6. Perakende Ticaret
İlimizde üretim sektörünün yanında perakende ticareti de her geçen gün hacim bakımından büyümektedir.
1. 1. 7. Alışveriş Merkezleri
İlimizde Festiva AVM, Karun AVM ve Anbera AVM olmak üzere 3 adet alış veriş merkezi bulunmaktadır. 2015 yılı içinde KİPA AVM Uşak’taki faaliyetine son vermiştir.
1. 1. 8. Odalar Ve Borsalar (Üye Sayıları Ve Meslek Komitesi Sayısı Gibi Fonksiyonlarınsa Yönelik Temel Bilgiler)
Aşağıda unvan ve üye bilgileri verilen esnaf ve sanatkarları odaları dışında İlimizde faaliyet gösteren meslek kuruluşları şunlardır:
1-Uşak Ziraat Odası    19605
2-Uşak Eczacılar Odası    122
3-Uşak Ticaret ve Sanayi Odası   3200
4-Uşak Ticaret Borsası   178
5-Uşak Tabipler Odası
6-Uşak Diş Hekimleri Odası   125
7-Uşak SMMM Odası   338
8-Uşak İnşaat Mühendisleri Odası   328
9-Uşak Barosu   307
10-Uşak Veteriner Hekim Odası    176
1. 1. 9. Tarım Ürünleri Ticareti (Hal Sayısı, Halde İşyeri Ve İşlem Miktarı)
İlimizde Belediyeye ait 1 adet toptancı hali mevcut olup toplam işyeri sayısı 23 tür.
Toptancı Halinde 1,486,540 kg sebze ve meyve girişi gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 113,408,25 TL rüsum bedeli tahsil edilmiştir.
1. 1. 10. Çek Kullanımı
2015 yılı itibariyle Uşak ilinde toplam 65.681 adet çek ibrazında bulunulmuştur. Toplam 2.334 adet çek hakkında karşılıksız işleminde bulunulmuştur.
1. 1. 11. Protestolu Senetler
2015 yılı itibariyle protesto edilen senet sayısı          :4.099 adet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. Esnaf ve Sanatkârlara İlişkin Temel Bilgi ve İstatistikler
1. 2. 1. Esnaf Ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları
Uşak İl ve İlçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur:
 
Oda ismi Üye sayısı
Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği  
Uşak Tabaklar Deri Eşya İmal Satışı ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 67
Uşak Sarraflar Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası 93
Uşak Ayakkabıcılar Esnaf Odası 115
Uşak Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 177
Uşak Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 182
Uşak Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 184
Sivaslı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 185
Uşak İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 222
Uşak Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası 227
Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası 238
Uşak Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası 244
Uşak Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 259
Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası 292
Banaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 322
Uşak Pamuklu Dokumacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 418
Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 420
Uşak Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası 428
Ulubey Esnaf ve Sanatkârlar Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası 443
Uşak Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası 459
Uşak Kahveciler Odası 465
Uşak Manavlar ve Pazarcılar Odası 494
Karahallı Esnaf ve Sanatkârlar Odası 508
Uşak Bakkallar Esnaf Odası 712
Sivaslı Esnaf ve Sanatkârlar Odası 719
Uşak Makine Ziraat Aletleri ve Nakil Vasıtaları Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 888
Eşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası 952
Banaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası 990
Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 1.051
                                                                        TOPLAM 11.754
Tablo  :2 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
1. 2. 2. Esnaf Ve Sanatkâr İşletme Sayısı
Uşak il ve ilçelerindeki toplam esnaf ve sanatkâr işletme sayısı:11.754
1. 2. 3. Kurulan Ve Kapanan Esnaf İşletmesi Sayıları
Kuruluşu gerçekleştirilen esnaf ve sanatkâr işletme sayısı: 1.342
Kapatılan esnaf ve sanatkâr işletme sayısı:591
(Veriler 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki döneme aittir)
1. 3. Kooperatiflere İlişkin Temel Bilgi ve İstatistikler
1. 3. 1. Kooperatif Sayısı
Uşak İl ve İlçelerinde faaliyet gösteren kooperatif tür ve sayıları aşağıda gösterilmiştir:
 
Sıra No Kooperatif Unvanı Kooperatif Sayısı
1 Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (Tarımsal Kalkınma, Sulama ve Pancar Üreticileri Kooperatifleri) 85
2 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 19
3 Tüketim Kooperatifleri 4
4 İşletme Kooperatifleri 2
5 Konut Yapı Kooperatifleri 54
6 Üretim Pazarlama Kooperatifi 1
7 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 6
Tablo :3 Uşak İlinde Faaliyet Gösteren Kooperatif Sayısı
1. 3. 2. Birlik Sayısı:
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulu 5 adet Süt Üreticileri Birliği, 1 adet Bal Üreticileri Birliği, 1 adet Kırmızı Et Üreticileri Birliği faaliyet göstermektedir.
1. 3. 3. Genel Kurul Sayısı:
Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı kooperatif genel kurul sayısı                                     :64
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı kooperatif gene kurul sayısı                   :54
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı kooperatif genel kurul sayısı     :88
1. 4.Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimine İlişkin Temel Bilgi ve İstatistikler
1. 4. 1. Tüketici Hakem Heyeti Kararları
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Uşak İl Hakem Heyetince verilen kararlara ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir:
 
 
 
Şikâyetin Konusu
Toplam Başvuru Sonuçlanan Bilirkişi İncelemesi Yaptırılan
Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Sonuçlanan Toplam
1 2 3 4 5
Mesafeli Sözleşmeler Abonelik Sözleşmeleri 134 118 16 134 0
Tüketici Kredisi Kredi Kartları Konut Finansm. 23.298 22.204 1.094 23.298 0
 
Taksitli, Kampanyalı, Kapıdan Satışlar 32 27 5 32 0
Turistik Devre Tatil, Paket Tur 7 7 0 7 0
Ayıplı Mal ve Hizmetler 846 578 268 846 147
TOPLAM 24.317 22.934 1.383 24.317 147
Tablo:4 Uşak Tüketici İl Hakem Heyeti Karar Sayıları
 
Uşak İlçe Hakem Heyetlerince verilen kararlara ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir:
 
 
 
Şikâyetin Konusu
Toplam Başvuru Sonuçlanan Bilirkişi İncelemesi Yaptırılan
Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Sonuçlanan Toplam
1 2 3 4 5
Mesafeli Sözleşmeler Abonelik Sözleşmeleri 4 2 2 3 0
Tüketici Kredisi Kredi Kartları Konut Finansm. 5.938 5.857 292 5.770 0
 
Taksitli, Kampanyalı, Kapıdan Satışlar 3 3 0 3 0
Turistik Devre Tatil, Paket Tur 0 0 0 0 0
Ayıplı Mal ve Hizmetler 19 14 5 19 8
TOPLAM 5.965 5.876 299 5.792 8
Tablo :5 İlçe Tüketici Hakem Heyeti Karar Sayıları
1. 4. 2. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Faaliyetler
Dönem içinde gerek 6502 sayılı kanunun tanıtımı gerekse Hakem Heyetlerimizin iş ve işleyişi konusunda ilk ve ortaokullarda Hakem Heyeti başkan ve raportörleri tarafından sunum yapılmış, İl Müdürlüğümüzde öğrenciler misafir edilerek bu konularda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Dünya Tüketici Günü ve Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında bilinçli tüketici, tüketici kültürü ve ilimizde tüketici faaliyetleri ile ilgili olarak görsel ve yazılı basında açıklamalarda bulunulmuş, hakem heyeti başkan üye ve raportörleri ile birlikte İl Valisi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı makamlarında ziyaret edilerek tüketici korunması konusunda duyarlılık yaratılmaya çalışılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 4. 3. Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Faaliyetler
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında İlimizde yapılan piyasa gözetim ve denetimine ilişkin istatistiki tablo aşağıda sunulmuştur. Ocak 2016 tarihinden itibaren başlamak üzere İl Müdürlüğümüz personeli de 6502 sayılı kanun kapsamında piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine başlamıştır.
 
AYLAR Ocak-Şubat-Mart Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos-Eylül Ekim-Kasım-Aralık
Denetlenen Ürünler Bayan çanta-cüzdan ve çocuk giysileri. 3 yaş altı çocuklara yönelik oyuncak-plaj havlusu-emzik-biberon-araştırma bardağı-oturma elemanları-bebek giysileri Ses çıkaran oyuncaklar-tekstil plastik dosyalar –bisikletler-okul kıyafetleri-okul ayakkabıları Stor perdeler-tekstil ayakkabı(Etiket)
Denetlenen firma sayısı        
Denetlenen ürün sayısı 12 120 296 1.174
Uygun ürün sayısı 12 90 264 132
Uygunsuz ürün sayısı 0 30 32 0
TOPLAM 24 240 592 1.306
Tablo: 6 Bakanlık Denetmenleri Tarafından Gerçekleştirilen PGD Denetim Sayıları
Ocak-Şubat ve Mart 2016 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz personelince gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.
 
2016 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARINDA 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN PİYASA GÖZETİM VE DENETİM TABLOSU
Kapsam/Sıra 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimler Denetlenen Firma Sayısı Denetlenen Ürün Sayısı Aykırı Firma Sayısı Aykırı Ürün Sayısı Uygulanan İdari Para Cezası
1 0 0 0 0 0 0
2 36 1.288 0 0 0 0
3 36 1.288 0 0 0 0
4 36 1.288 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 108 3.864 0 0 0 0
Tablo:7 İl Müdürlüğümüz Personelince Gerçekleştirilen PGD Denetim Sayıları
 
 
 
2. DIŞ TİCARET
2. 1. İhracat Yapılan İlk On Ülke İle İhracata Konu İlk On Ürün Hakkında Bilgiler
İhracat yapılan başlıca ülkeler: Irak, Yunanistan, Ürdün, Macaristan, Sırbistan, Almanya, Slovakya, Suriye, Bulgaristan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan
İhracata konu başlıca ürünler: Tekstil, iplik, battaniye, nevresim, seramik, piliç, helva, tahin, PVC, çadır bezi, mobilya ve deri sandalet.
 
2. 2. İthalat Yapılan İlk On Ülke İle İthalata Konu İlk On Ürün Hakkında Bilgiler
İthalat yapılan başlıca ülkeler: Almanya, İtalya, Romanya, İran, İsviçre, Özbekistan, Bulgaristan, Avusturya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Moldova, Rusya, Gürcistan
İthalatı yapılan başlıca ürünler: Deri, pet hurda döküntüsü, tekstil makinası, deri kimyasalları, terzihane kırpıntısı.
2. 2. 1. Dış Ticaret Dengesine Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Dış ticaretin yapısına bakıldığında 2015 yılında toplam 224.790.000 ABD doları ihracat 200.491.000 ABD doları ithalat yapıldığı dış ticaret dengesinin ilimiz lehine gerçekleştiği görülmektedir.
3.ÜRETİM
3. 1. Tarım Sektörü
3. 1. 1. Tarım Sektörünün Yapısı Ve Gelişimine Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
İlimiz büyükbaş hayvan sayısı bakımından ülkemizin %0,9, küçükbaş hayvan sayısı bakımından ülkemizin %1,25, kırmızı et üretimi bakımından ülkemiz üretiminin %1,3, beyaz et üretiminin ise %3,5 ini karşılamaktadır. Bitkisel üretimde buğday üretiminin %1, arpaa üretiminin %2,8, haşhaş kapsülü üretiminin %11, nohut üretiminin %4 ünü sağlamaktadır. Ülkemiz tarım arazisinin %0,95 i ilimizde ekilmektedir.
İlimiz geneline bakıldığında hayvancılığın önemli girdilerinden olan yem bitkisi üretiminin yeterli miktarda olmadığı görülmektedir. Yem bitkisi üretim artışının gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yine meyvecilik alanında ayva, armut, ceviz üretiminin yaygınlaştırılması için 2015 yılında projeler yapılıp fidan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Üreticimizin tarım ve hayvancılık konularında yaptığı geleneksel uygulamaların rehabilite edilmesi için eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında tarımsal üretimin geliştirilmesi için tarıma dayalı sanayinin de geliştirilmesi gerekmektedir. İlimiz gerek konumu gerekse ekolojik özellikleri bakımından tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için oldukça elverişli bir yatırım ortamı sunmaktadır. İlimizde yatırım yapılabilecek alanlar: dondurulmuş meyve-sebze, kurutulmuş meyve-sebze, reçel ve meyve işleme sanayi, un fabrikası, soğuk hava deposu, et işleme ve paketleme, bakliyat eleme ve paketleme, pastörize günlük süt, ceviz-badem işleme ve paketleme, alabalık yetiştiriciliği, örtü altı kesme çiçek yetiştiriciliği.
 
 
3. 1. 2. En Fazla Üretimi Yapılan Tarımsal İlk Beş Ürün Kalemi
En fazla üretimi yapılan ilk beş tarımsal ürün şu şekilde sıralanabilir:
1.Buğday (82.411 Ha)
2.Arpa (68.308 Ha)
3.Yem bitkileri (14.849 Ha)
4.Nohut (14.132 Ha)
5.Susam/haşhaş (9.421 Ha/9.348 Ha)
3. 1. 3. Ciro Büyüklüğüne Göre İlk On Tarımsal İşletmeye İlişkin Bilgiler
Ciro büyüklüğüne göre İlimizde öne çıkan tarımsal işletmeler aşağıda gösterilmiştir:
Üstün Enerji Tarım Hayvancılık Ltd. Şti., Ürünbey Organik Tarım ve Hayvancılık, Tuncer Kahya, Kudret Mıdık, Ali Alkan, Zekibey Kahya, Birol Kahya, Serdal Şentürk, Uşak Tarım Hayvancılık Endüstri İşletmeleri, Nihat Mıdıkoğlu
Ciro büyüklüğüne göre İlimizde öne çıkan hayvansal işletmeler aşağıda gösterilmiştir:
Musa Cuşkun, Şerif Akçay, Tarhan Hayvancılık, Fit Doğal Hayvancılık, Süleyman Selçuk Erdoğan, Süleyman Başar, Remzi Çetin, Helvacıoğlu Tarım Ürünleri, Ürünbey Organik Tarım Ürünleri, Naturel Tarım A.Ş.
3. 1. 4. Üretici Örgütlerine Yönelik Bilgi Ve İstatistikler
İlimizdeki tarımsal amaçlı kooperatiflerden 13 tanesi ortaklarının ürettiği sütü pazarlamakta, 5 tanesi orman kesimi ve nakliyesi işi yapmakta, 1 tanesi un fabrikası diğerleri ise ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.
3. 1. 5. Tarımsal Kredilere Yönelik Bilgi Ve İstatistikler
İlimizdeki tarımsal amaçlı kooperatiflerden 11 tanesi 1997-2013 yılları arasında uygulamakta oldukları hayvancılık projeleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 9.732.033 TL kredi, 18 tanesi uygulamakta oldukları hayvancılık projeleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 15.708.796 TL kredi ve ayrıca bu kooperatiflerden işletme sermayesi isteyen kooperatiflere anılan Bakanlıktan 1.057.000 TL kredi kullandırılmıştır. Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan krediler 2013 yılında Ziraat Bankasına devredilmiştir.
3. 1. 6. Sektörün Sorunlarına Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Sektörün en önemli sorunlarının başında ölçek büyüklüğü gelmektedir. Tarımsal faaliyetler halen önemli ölçüde geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenebileceği tarımsal sanayinin bulunmayışı önemli bir eksikliktir.
3. 2. Sanayi Sektörü
3. 2. 1. Sanayi Sektörünün Yapısı Ve Gelişimine Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Uşak ilinde Cumhuriyet öncesi dönemde başlayan dericilik, halı dokumacılığı vb faaliyetler ile tarımsal girdileri değerlendiren sanayi işletmeleri bugünkü sınai atılımın temellerini oluşturmuştur. Bu dönemde Uşak’ta halı dokumacılığına iplik üreten 5 adet farika faaliyet göstermektedir.1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşlarında ordumuzun ihtiyacı olan şayak ve battaniyeler Uşak’taki makine ve el tezgâhlarında dokunmuştur. Türkiye’nin ilk özel şeker fabrikası 17 Aralık 1926 yılında Uşak ilinde faaliyete başlamıştır.
Uşak ilinin oldukça eski bir sanayi geçmişi vardır. 1913 yılında yapılan ilk sanayi sayımında o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan 13 tekstil firmasının 3 tanesinin Uşak’ta bulunması yine 19.yüzyılın başlarında İstanbul’dan sonra Anadolu’da elektriği kullanan ilk kent olması, İzmir-Aydın hattından sonra Uşak-İzmir hattı ile ikinci demiryolu hattına sahip olması kentin sanayi altyapısının gelişmesinde etkili olmuştur.
Sanayimiz büyük ölçüde aile işletmelerinden oluşan KOBİ’lerden müteşekkil olup tamamı özel sektör müteşebbislerinin eseridir. Bugün ilimiz üretmekte olduğu battaniye sayısı itibariyle ülke kapasitesinin %95 ini, hidrofil sargı bezi miktarı ile %97 ini straygharn iplik üretimi ile %65 ini seramik üretimi ile %15 ini tek başına karşılamaktadır.
3. 2. 2. Sanayi İşletmelerine İlişkin Bilgi Ve İstatistikler
Uşak ilinde 2015 yılı sonu itibariyle Sanayi Sicil Belge Sistemine kayıtlı işletme sayısı 1.401 adettir. İlde üretim yapan başlıca sanayi tesislerinin üretim konularına bakıldığında iplik, ham ve baskılı bez, elyaf, battaniye, deri, seramik ve halı üretimi ön plana çıkan faaliyet konularıdır.
 
 
 
 
 
 
İMALAT SANAYİİ
 
Tekstil 714
Deri 73
Gıda 130
Metalik olmayan ürünler 51
Kauçuk ve Plastik 23
Mobilya 113
Makine ve Teçhizat 27
Giyim 60
Ağaç Ürünleri 62
Ana Metal Sanayi 55
Kimyasal 22
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI Diğer Madencilik 12
Metaal Cevherleri 1
SU TEMİNİ KANALİZASYON ATIK YÖNETİMİ Atığın toplanması ıslahı bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı  
14
DİĞER   44
TOPLAM    1.401
Tablo:8 Sektörlere Göre Üretim Alanları
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. 3. Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Bilgi Ve İstatistikler
İlimizde Tekstil Organize Sanayi Bölgesi, Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi ve Karahallı Organize Sanayi Bölgesi faaliyette bulunmakta olup bunlara ait bilgi ve istatistikler aşağıda sunulmuştur.
 
UŞAK TEKSTİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
PARSEL SAYISI 332
FİRMA SAYISI 276
TOPLAM ALAN 644 HEKTAR
ÜRETİM YAPAN TESİS 285
TOPLAM DEPO FİRMA 13
İNŞAAT HALİNDE 19
ARSA VE PROJE HALİNDE 14
BOŞ PARSEL 1
TOPLAM İSTİHDAM 12. 000 KİŞİ
DERİ (KARMA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
PARSEL SAYISI 282
FİRMA SAYISI 282
TOPLAM ALAN 264 HEKTAR
ÜRETİM YAPAN TESİS 232
TOPLAM DEPO 34
İNŞAAT HALİNDE TESİS 16
ARSA VE PROJE HALİNDE 0
BOŞ PARSEL 0
TOPLAM İSTİHDAM 4.500 KİŞİ
KARAHALLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
PARSEL SAYISI 83
FİRMA SAYISI 33
TOPLAM ALAN 68 HEKTAR
ÜRETİM YAPAN TESİS 7
TOPLAM DEPO 0
İNŞAAT HALİNDE TESİS 10
ARSA VE PROJE HALİNDE 16
BOŞ PARSEL 50
TOPLAM İSTİHDAM 104
Tablo:9 Uşak’ta Faaliyette Bulunan Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Bilgi ve İstatistikler
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. 4. Küçük Sanayi Sitelerine İlişkin Bilgi Ve İstatistikler
Uşak ili organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bir sanayi şehridir. İl Merkezi ve ilçelerinde bulunan 12 adet küçük sanayi ve toplu işyeri sitesinde toplam 1.532 adet işyeri bulunmaktadır. Buna ait tablo aşağıda gösterilmiştir:
 
SIRA NO SANAYİ SİTESİ ADI İŞYERİ SAYISI
1 UŞAK KSS 262
2 BİR EYLÜL KSS 465
3 TABAKLAR TOPLU İŞYERİ SİTESİ 70
4 PAMUKLU DOKUMACILAR TİS 111
5 ZİGCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 21
6 KERESTECİLER TOPLU İŞYERİ SİTESİ 30
7 ZAHİRECİLER TOPLU İŞYERİ 52
8 UŞAKLILAR OTO TOPLU İŞYERİ SİTESİ 37
9 ULUBEY TOPLU İŞYERİ SİTESİ 130
10 BANAZ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 135
11 EŞME TOPLU İŞYERİ SİTESİ 139
12 SİVASLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 80
  TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1.532
Tablo:10 İl ve İlçelerde Faaliyet Gösteren KSS ve Toplu İşyerlerine ait Bilgi ve İstatistikler
3. 2. 5. Sektörün Sorunlarına Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
İlimizde 2 Karahallı ilçesinde 1 adet olmak üzere 3 adet OSB faaliyette bulunmaktadır. Türkiyedeki OSB sayısının 273 olduğu düşünüldüğünde toplam OSB lerin %1 inin İlimizde olduğu görülmektedir.
İlimiz marka başvurusu ve marka tescili sayısı bakımından çevre illerin ortalamasının altında yer almaktadır.
Endüstriyel tasarım başvurusu yönünden çevre illerin gerisinde yer almaktadır.
İlimizde teknoloji geliştirme bölgesi kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir.
3. 3. Hizmet Sektörü
3. 3. 1. Hizmet Sektörünün Yapısı Ve Gelişimine Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Uşak İli gerek ekolojik yapısı gerekse stratejik konumu gereği hizmet, üretim, istihdam alanında önemli potansiyeli olan bir ilimizdir. Okullaşma oranı, okur-yazar oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Sağlık alanında Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmuş olması İlin bu alandaki eksikliklerinin giderilmesinde önemli katkı sağlamıştır.
Havaalanı, demiryolu ve karayolu ulaşımı için oldukça elverişli bir konumdadır. Ankara’ya karayolu ile 5, İzmir’e 3, İstanbul’a 9 saatlik mesafede bulunmaktadır. Zafer Hava Alanı ile yurtdışı ulaşım imkânına da kavuşmuştur.
3. 3. 2. Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler (Tacir/ Esnaf Ve Sanatkâr) İlişkin Bilgi Ve İstatistikler
Uşak ilinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr işletme sayısı 2098, Tacir İşletme Sayısı ise 952’dir.
3. 4. Turizm Sektörü
3. 4. 1. Turizm Sektörünün Yapısı Ve Gelişimine Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Uşak ili çok eski uygarlıklara sahne olmuş MÖ 4000 yılına kadar giden bir tarihin izlerini taşımaktadır. Ören yerleri, tarihi ve doğal sit alanları, mağaraları ve sivil mimari örnekleri, Karun Hazineleriyle zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Uşak ve ilçelerinde 12 adet kütüphane 2 adet müze bulunmaktadır. Başlıca kültür ve tabiat varlıkları:
 
 • Karun Hazineleri
 • Clandras Köprüsü
 • Ulubey Kanyonları
Sağlık turizmi konusunda ise: Hamamboğazı Kaplıcası, Örencik Kaplıcaları, Aksaz Kaplıcası, Emirfakılı Kaplıcası sayılabilir. 
3. 4. 2. Kültür Varlıkları Ve Turizm Potansiyeline İlişkin Bilgiler (Turizm Belgeli Belediye Belgeli İşletme Sayısı, Yatak Kapasitesi, Turist Sayısı)
Uşak merkez turizm işletme belgesine sahip 7 adet otel 1 adet pansiyon, 5 adet yeme-içme tesisi bulunmaktadır. Belediye belgesi işletme saayısı ise 13 adettir.
3. 4. 3. Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Gereken Turizm Alanları
Sağlık turizmi alanında kaplıca yatırımları doğa sporları desteklenmesi gereken işletmelere örnek verilebilir.
3. 4. 4. Turizm Sektörünün Sorunlarına Yönelik Görüş Ve Değerlendirmeler
Bu alandaki en önemli eksiklik tanıtım yetersizliğidir. Tesis sayısında olumlu yönde bir gelişme izlenmektedir.
4. İSTİHDAM
4. 1. Çalışan Sayısına İlişkin (Sigorta Türlerine Göre) Bilgi Ve İstatistikler
Çalışan sayısına ilişki bilgi ve istatistikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumunda Aktif Çalışan Kişi sayısı
Emekli Sandığı (4c) 13.479
Bağ-Kur (4b) 19.823
SSK (4a) 63.632
Toplam 96.934
Tablo:11 Sigorta Türlerine Göre İstihdam Bilgi ve İstatistikleri
4. 2. Aktif Nüfus, İşgücüne Katılım Oranı Ve İşsizlik Oranına İlişkin İstatistikler
Aktif çalışan sayısının nüfusa oranı: 27.46
İldeki işsizlik oranı:%5,4
Aktif nüfus sayısı: 96.934
 
 
 
4. 3. İstihdamın Sektörel Dağılımına İlişkin Bilgiler Ve İstatistikler
 
Faaliyet Kolları İstihdam
Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 84,152
Madencilik ve Taş Ocaklığı 81
İmalat Sanayii 20,519
Elektrik, Gaz ve Su 258
İnşaat 4,763
Ticaret, Lokanta ve Oteller 8,934
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 2,669
Mali Hizmetler, Sigorta, Aracı ve Yardım Hiz. 2,249
Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 16,207
İyi Tanımlanmamış 77
TOPLAM 139,909
Tablo :12 İstihdamın Sektörel Dağılımı
Sanayi sicil belgeli işletmelerde çalışan işçi sayısı 24,271’dir.
5.DEVLET YATIRIMLARI
5. 1. Tamamlanan veya halihazırda devam eden önemli devlet yatırımları ve bu yatırımlar ile elde edilen/edilecek olan ekonomik değerlere ve sosyal kazanımlara ilişkin görüş ve değerlendirmeler
2015 yılı içinde ilimizde tamamlanan yatırımlar:
 
 • DSİ
1.Uşak-Banaz Düz Kışla Göleti ve Sulaması, Uşak-Banaz Gedikler Derbent Göleti ve Sulaması, Uşak-Banaz Halaçlar Göleti ve Sulaması, Uşak-Eşme Ahmetler Göleti, Uşak-Eşme Karacaömerli Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez Akkeçili Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez Alanyurt Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez Aşağıkaracahisar Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez Çevre Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez İlyaslı Göleti ve Sulaması
 
 • KARAYOLLARI
Uşak-Ulubey Yolu
 
 • VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çakaloz Camii Onarımı ve Restorasyonu
 
 • ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6 Adet Orman ve Tarım Projesi
 
 • İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
14 Adet Tarım ve Hayvancılık Projesi
 
 • MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
12 Adet Okul Binası, 1 Adet Spor Salonu, 1 Adet Halk Eğitim Binası
 
 
 • GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet Yüzme Havuzu, 2 Adet Sentetik Çim Saha
 
 • ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu ve Kadastro Hizmet Binası
 
 • İLLER BNKASI
1 Adet Düğün Salonu, 3 Adet Park
 
 • UŞAK BELEDİYESİ
Kayağıl termal Apart ve Hizmet Binası, Kapalı Pazar Yeri, Sağlık Ocağı, 2 Adet Sosyal Tesis Binası,
 
 • İL ÖZEL İDARESİ
17 Adet İçme Suyu Projesi, 52 Adet İnşaat Projesi, 35 Adet Tarım Projesi, 60 Adet Köydes Projesi
İlimizde Devam Eden Devlet Yatırımları
 
 • TOKİ
Kentsel Dönüşüm Projesi
 
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Kampus ve Derslik Altyapı, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, Merkez Araştırma Laboratuvarı
 
 • KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak-Sivaslı Yol Yapımı, Uşak Çevre Yolu
 
 • DSİ
11 Adet Gölet ve Sulama Projesi
 
 • DEVLET DEMİRYOLLARI
Ankara-Afyon-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi,
 
 • VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ulucami ve Kurşunlu Camisi Onarım ve Restorasyonu
 
 • MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5 Adet Okul, 3 Adet Pansiyon, 1 Adet Halk Eğitim Merkezi, 1 Adet Spor Salonu Projesi
 
 • SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Banaz 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Eşme 60 Yataklı Devlet Hastanesi
 
 • KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Yeni Arkeoloji Müzesi, İl Halk Kütüphanesi
 
 • ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
200 Kişilik Huzur Evi Yapım Projesi
 
 • BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
Karahallı OSB Altyapı İşleri
 
 • BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Uşak Kent-Park Projesi
 
 • İL ÖZEL İDARESİ
4 Adet İçme Suyu Projesi, 10 Adet İnşaat Projesi, 1 Adet Köydes Projesi
Ulaşım alanındaki yatırımların tamamlanması İlin ekonomik-sınai ve ticari gelişimine katkı sağlayacaktır. Eğitim ve üniversite yatırımlarının tamamlanması ile öğrenci kapasitesi artacak esnaf ve sanatkârların iş kazanç imkânları iyileşecektir.
5. 2. Yapılması planlanan önemli devlet yatırımları ile bu yatırımlardan beklenen ekonomik değerlere ve sosyal kazanımlara ilişkin görüş ve değerlendirmeler
Kentsel Dönüşüm Projesi Uşak İlinin sosyal, ekonomik, kültürel çehresini önemli ölçüde geliştirecektir. Konut talebi önemli ölçüde karşılanacaktır. Hızlı Tren Projesi ile Çevre Yolu Projesi İlimize ilgiyi ve ticaret ve üretim yapma isteğini arttıracaktır.
5. 3. Önümüzdeki dönemde yatırım yapılmasında fayda görülen alanlara ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeler
İlimizin rekât üstünlüğüne sahip olduğu deri, tekstil, geri dönüşüm, seramik alanlarında üretim, markalaşma ve istihdam artışının sağlanması amaçlanmalıdır.
6. DEVLET YARDIMLARI
6. 1. Esnaf ve sanatkârların istifadesine sunulan hibe ve faizsiz kredi desteklerine ilişkin bilgi, değerlendirme ve öneriler
Esnaf ve sanatkârlarımıza sunulan her türlü hibe, kredi ve diğer desteklerin tek çatı altında toplanması ve desteklerin amaçları doğrultusunda kullanılmasının sağlanması önem arz etmektedir.
6. 2. Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi (BAKK) kapsamında kredi kullandırılan işletme sayısı, kullandırılan toplam kredi miktarı, kredi kullanım şartları ve sürecine yönelik değerlendirme ve öneriler
İlimizde anılan türde kredi kullandırılmamıştır.
6. 3. Lisanslı depoculuk kira desteğinden faydalanan işletme sayısı ve destek miktarına ilişkin istatistikler ile bu desteğin sektöre katkısına yönelik görüş, değerlendirme ve öneriler
İlimizde lisanslı depoculuk yatırımı bulunmamaktadır.
 
 
6. 4. Devlet tarafından yapılan diğer önemli yardımlara ilişkin görüş, değerlendirmeler ve öneriler
KOSGEB, KALKINMA AJANSLARI ve diğer kurumlarca verilen desteklerin kullanımında etkinliğin sağlanması için esnaf ve sanatkârımızın proje geliştirme kapasitelerinin arttırılması önemlidir.
7. DESTEKLENEN SEKTÖRLER
7. 1. Halihazırda devlet tarafından desteklenen sektörler ile bu desteklerin il ekonomisine katkısı
İlimizde devlet tarafından desteklenen sektörler Zafer Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
TEKNOLOJİ
 DÜZEYİ
NACE
KODU
SEKTÖR ALT BÖLGE
Uşak Merkez,
Karahallı
Banaz,
Sivaslı
Ulubey
Düşük
Teknoloji
C10 Gıda Ürünlerinin İmalatı ü ü
C11 İçeceklerin İmalatı - ü
C13 Tekstil Ürünlerinin İmalatı ü ü
C14 Giyim Ürünlerinin İmalatı ü ü
C15 Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı ü ü
C16 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar - ü
C31 Mobilya İmalatı - ü
Orta Düşük
Teknoloji
C22 Kauçuk ve Plastik ürünlerin İmalatı ü ü
C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral
Ürünlerin İmalatı
ü ü
C24 Ana Metal Sanayi ü ü
C25 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı
(Makine ve Teçhizat Hariç)
ü ü
Orta - Yüksek
Teknoloji
C20 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı ü -
C27 Elektrikli Teçhizat İmalatı ü -
C28 Başka Yerde Sınıflandırılmamış
Makine ve Ekipman İmalatı
ü ü
C29 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı ü -
C30 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı ü -
C21 Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı ü -
İleri Teknoloji C26 Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı ü -
Tablo : 13 İl Ve İlçelerde Kobilerin Hibe Şeklinde Desteklendiği Sektörler
Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla verilen desteklerle imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik (inovasyon) ile uluslarasılaşma ve markalaşma kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunulmuş firmaların rekabet gücünün arttırılarak, Uşak İlinin sürdürülebilir ve dengeli gelişimine katkı sağlanmıştır.
 
Proje Süresi En Az 6 Ay, En Fazla 36 Ay (+6)
Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En Fazla 300,000 - TL
Geri Ödemeli Destek - En Fazla 700,00 - TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde En Fazla %60
3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde En Fazla %80
Tablo : 14 KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
KOSGEB tarafından yapılan diğer destek programları ise şöyledir:
 
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • Kobi Proje Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
KOBİ’lerin üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün ya da hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek, küresel pazarda rekabet güçlerini artırmak; toplumda girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimciliği geliştirmek ve girişimciliğin sürdürülebilirliğini gerçekleştirmek, kadınların ekonomiye katkısını sağlamak, istihdamını artırmaktır.
7. 2. Devlet tarafından desteklenmesi durumunda ekonomik gelişmeye katkı sunacağı değerlendirilen ve bu nedenle öne çıkarılması gereken sektörler ile bu sektörlerin desteklenmesi halinde elde edilecek ekonomik değerlere ve sosyal kazanımlara ilişkin görüş ve değerlendirmeler
Devlet tarafından verilen proje bazlı desteklerde destek oranları %50, %80 gibi oranlarda olup, geri kalan eş finansmanın destek alan tarafından karşılanması istenmektedir. Bu destek oranları ciddi anlamda avantajlıdır ve mantıklı gerekçelere dayanmaktadır. Ancak bazı proje fikirleri değerlendirildiğinde gerçekten çok iyi bir AR-GE projesi olabilecekken maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayata geçirilememektedir. Bu tarz çarpıcı proje fikri olan kişi ya da kuruluşların alanıyla ilgili uzmanlığa sahip bir hakem heyeti tarafından değerlendirilip proje fikrinin yapılabilir ya da uygulanabilir nitelikte olduğu tespit edildiğinde, %100 desteklenmesi ya da projeye ortak olunması durumunda iyi AR-GE projelerinin hayata geçirilebileceği düşünülmektedir.
 
 
 
 
8. SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
8. 1. İktisadi ve ticari gelişimin önündeki engeller ile bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik görüş, değerlendirme ve öneriler
   İktisadi ve ticari gelişimin önündeki engeller; bulunan hammaddelerin nihai ürünlere dönüşümünde yetersizlik, ekonomik faaliyette bulunan firmaların kurumsallaşamaması, aile işletmesi özelliklerini korumaları ve Uşak’ın tanıtım yetersizliğidir. Kurumsallaşmanın önündeki engel ise yetişmiş eleman eksikliğidir.
   Uşak ilinin tanıtımına daha çok önem verilmesi, üretim yapısının ham madde üretiminden ziyade nihai ürün üretimine yönlendirilmesi ilimizdeki sanayi sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının temini için gerek üniversite gerekse orta öğretim kurumlarında gerekli eğitim programlarının açılmasının sağlanması kurumsallaşmayla birlikte ürün geliştirme (inovasyon) ARGE faaliyetlerine daha çok önem verilmesi beraberinde rekabette üstünlük oluşturacaktır. Sanayi sektörüne sağlanan teşviklerin dağınık yapıdan kurtarılarak tek çatı altında birleştirilmesinin kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.