SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Uşak Ticaret İl Müdürlüğü
 
İLAN
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23 VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ SINAV SONUÇLARI

 
            24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre yapılan “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sonucu”  aşağıda gösterilmiştir.
            İlan olunur. 12.02.2018
 
 

 

Sıra No Adı ve Soyadı Puanı Sonuç
1 Hatice Kübra TUNCA 85
(Seksenbeş)
BAŞARILI