İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Uşak Ticaret İl Müdürlüğü
 
İLAN
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23 VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ BAŞVURU SONUÇLARI
 

 
            24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in “Tespit Komisyonu” başlıklı 8. Maddesi gereği İl Müdürlüğümüzün 15.01.2018 tarih ve 63770174.903.02/31202259 sayılı yazısıyla kurulan Tespit Komisyonunun belirtilen kriterler dâhilinde yaptığı ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.
            İlan olunur. 31.01.2018
 
 
Sıra No Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Başvuru Durumu
1 Hatice Kübra TUNCA 358****242 KABUL