İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI İLANI

 

İLAN
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23 VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İÇİN SINAV KOMİSYONU KARARI

 
            24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in “Sınav Kurulunun Teşkili” başlıklı 13. Maddesi gereği İl Müdürlüğümüzün 02.02.2018 tarih ve 63770174.903.02/31728718 sayılı yazısıyla kurulan Sınav Komisyonunun kararı sonucunda belirlenen sınava ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
            İlan olunur. 02.02.2018
 
 

 

Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
Sınav
Şekli
Sınav
Süresi
12.02.2018 10:00 Uşak Ticaret İl Müdürlüğü
İl Müdürü Makam Odası
Çoktan Seçmeli
(4 Şıklı Test)
25 Dakika