Elektronik şikayetlere ilişkin Yönetmelikler yayınlandı

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” olmak üzere iki adet yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
“Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ile, internet gibi ağlar üzerinden mal ve hizmet satışı yapan hizmet sağlayıcılar ile alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında alım satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işleten aracı hizmet sağlayıcıların faaliyetleri düzenlenmiştir.
“Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülükleri ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Mevzuata ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20914&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ticari%20%C4%B0leti%C5%9Fim%20ve%20Ticari%20Elektronik%20%C4%B0letiler%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik