Uşak İli Yöresel Ürünlerine Ait Kesinleşmiş Üretici ve Tedarikçi Listesi


Uşak İli Yöresel Ürünlerine Ait Kesinleşmiş Üretici ve Tedarikçi Listesi

 

Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince İl Müdürlüğümüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Uşak Ziraat Odası. Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Belediye Başkanlığı ve Uşak Tüketici Haklarını Koruma Derneği önerileri alınmıştır.

 

Yukarıda adı anılan meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan, yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği liste ekteki gibidir.

Önemli Not: İş bu listeye duyurunun Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ile birlikte 7 (Yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İl Müdürlüğümüze yapılacak itiraz başvurusunda, itiraz edenin yayınlanan listede yer alan yöresel ürünlerden herhangi birinin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz etmesi zorunludur. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile görüş alınan meslek kuruluşlarına gönderilir. 


 

Kesinleşmiş Liste İçin Tıklayınız.
 


​UŞAK TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
İLAN TARİHİ: 24.11.2016