TİCARET İL MÜDÜRÜ VE İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANI ABDULHAFİZ BOZDAĞ'DAN DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere Anayasamızın 172. Maddesindeki “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükme istinaden hazırlanan 6502  sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un Amaç başlıklı 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır.

Türkiye genelinde 81 il merkezi ile 892 ilçede olmak üzere toplam 973 adet Tüketici Hakem Heyeti uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerimizin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcamaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerimiz il merkezlerinde 6.860,00- TL ye, ilçe merkezlerinde ise 4.750,00- TL ye kadar olan her türlü tüketici uyuşmazlığının tek görevli ve yetkili merciidir. Bünyesinde hem esnaf ve tacir temsilcilerinin hem de tüketici temsilcilerinin yer aldığı Tüketici Hakem Heyetleri bir yönüyle adli bir jüri görevi ifa etmekte, mahkemelerimizin tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki iş yükünün hafifletilmesinde olağan üstü bir rol üstlenmektedir.

Tüketici uyuşmazlığı başvurularının tamamen ücretsiz olduğunu, uyuşmazlığın özelliğine göre bilirkişi görevlendirmesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bilirkişi ücretlerinin Devletimizce karşılandığı bilinmelidir. Yönetmelikle 6 aya kadar karar verme süresi tanınan Hakem heyetimizde başvurular 2-3 ay içinde çözüme kavuşturulabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerimize;

Bizzat dilekçe ile,

e-Devlet üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yoluyla;

Alo175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden başvuru yapılabilmekte başvuru aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.

Tüketici işlemi gerçekleştirilirken fiş/fatura ve varsa garanti belgesi ile sözleşmenin tarih yazılı ve imzalı birer suretinin alınarak saklanması hak arama aşamasında Tüketicilerimizin işini kolaylaştırmaktadır. Mesafeli satışlarda (internet veya televizyon) kurumsal ve güvenirliği bilinen firmalardan alışveriş yapılması bir çok tüketici mağduriyetinin önlenmesinde oldukça önemlidir.

Tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutlar sağlıklı ve sorunsuz alışverişler dilerim.    

                                                                                                             Abdulhafiz BOZDAĞ

                                                                                                                 İl Ticaret Müdürü

                                                                                                        Tüketici Hakem Heyeti Başkanı