6502 Sayılı Yeni Tüketici Kanununna İlişkin Basın Açıklaması

İl Ticaret Müdürü ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Abdulhafiz BOZDAĞ, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek ve tüketicilerimize önemli kazanımlar sağlayacak olan yeni Tüketici Kanunu münasebetiyle yazılı basın açıklamasında bulundu.

İl Ticaret Müdürü ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Abdulhafiz BOZDAĞ, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek ve tüketicilerimize önemli kazanımlar sağlayacak olan yeni Tüketici Kanunu münasebetiyle yazılı basın açıklamasında bulundu. İl Müdürümüz, 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve altı aylık sürenin sonunda, 28 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı kanun ile daha güçlü haklarla ve hak arama yollarıyla donatılmış tüketiciler döneminin başladığını açıkladı. Basın açıklamasından yeni kanunla ilgili olarak her vatandaşın bilmesi gereken detaylar:
*Sözleşmeler 12 puntodan küçük olamayacak, okunabilir düzeyde olacak
*Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek
*Sözleşme dışında, herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bedel talep edilemeyecek
*Hangi bankacılık hizmetlerinden ücret, komisyon ve masraf alınacağı, BDDK tarafından belirlenecek
*Bankalar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ücret tahsil etmedikleri kredi kartı sunacak
*Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son veriliyor
*Kapıdan yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süresi 14 güne çıkarılıyor
*Kredi sözleşmesi imzalanmadan, tüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesi zorunlu tutulacak
*Tüketicinin açık talimatı olmadan bankalar, kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak
*Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamayacak, Belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu olacak,
*Tüketici, 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip
*Aboneliğe son verme isteği, süresi içinde yerine getirilmezse, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek
*Kredi sözleşmeleri ile ilgili olarak isteği dışında sigorta yapmaya zorlanamayacak
*Piramit satış sistemleri yasaklanarak tüketici mağduriyetleri önlenecek
*Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlar yasaklanıyor
*Malların güvenli kullanımına ilişkin bilgilerin Türkçe olması zorunlu
*Tüketici hakem heyetleri de 3 bin liraya kadar olan anlaşmazlıklara çözüm getirebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uzun süren çalışması sonrasında yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında aldatıcı ve yanıltıcı reklamların yanı sıra sözleşme yolsuzlukları ve kalitesiz üretimlerin de önüne geçilmiş olacak.
*Yeni kanun ile tüketicilerin mahkeme dışı çözüm organları aracılığıyla, haklarını daha etkin, hızlı ve masrafsız arayabilmelerinin de önü açılıyor. Tüketiciye tanınan hakların genişletilmesi, tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerde kalite standardının yükseltilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, piyasadaki rekabet ortamının gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kanunla tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınırken, tüketicilerin hak arama yolları da kolaylaştırılıyor