SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DİKKATİNE

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DİKKATİNE
 

 Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu 409. Maddesinin " Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır." hükmü gereğince gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arzetmektedir.