IPARD II PROGRAMI ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

          Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21.12.2017 tarihinde IPARD II Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
          Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurularla ilgilidir. Program kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına İlişkin Yatırımlar" ile "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir.
          Ayrıntılı bilgi için :  https://tkdk.gov.tr/