İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİNDE YETKİ BELGESİ ALINMASINA YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ DUYURU !!!

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU:
 
13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilecektir.
Yetki belgesi, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden ve işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilecektir.

Dış kullanıcılar (yetki belgesi başvurularında bulunacak olanlar) için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğü kullanıcıları için, Bakanlığımızın http://portal.ticaret.gov.tr/ iç portalinde “Yeni Uygulamalar” başlığı altına uygulama linki eklenmiştir. İl Müdürlüğü kullanıcıları bilgisayar kullanıcı adları (T.C. Kimlik No) ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilirler.

Yetki belgesine dair işlemlerin tamamı (başvuruların alınması ve yetki belgesinin verilmesi)  İETTS üzerinden yapılacak olup İl Ticaret Müdürlüklerince hiçbir şekilde fiziki belge teslim alınmaması (elden başvuruların kabul edilmemesi) ve yetki belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin İETTS’ye yönlendirilmesi gerekmektedir.