2018 YILI 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 1/1/2018 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 14,47 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Sahip Oldukları Şekil, Koku, Renk Gibi Özellikleri Nedeniyle Gıda Olmamalarına Rağmen Gıda Ürünü Gibi Görünen Ürünler

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Söz konusu yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 6.034 TL’den 6.907 TL’ye çıkarılmıştır.

Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanıyor

Buna göre, 6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere otuz gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve Kanunda düzenlenen mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarı 240 TL’den 274 TL’ye çıkarılmıştır.

Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.206 TL’den 1.380 TL’ye çıkarılmıştır.

Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hükümlerine aykırı her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası da 1.206 TL’den 1.380 TL’ye çıkarılmıştır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36

ay içinde teslim edilmeyen konut ve devre tatil konutu başına ceza miktarı ise 27.633 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara ve tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almayan satıcılara uygulanacak ceza miktarları 138.172 TL’ye yükseltilmiştir.

Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı

Aidatsız kredi kartı çıkarmayan kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 6.908.644 TL’ye yükseltilmiş olup, otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 690.863 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 13.816 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 276.345 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 138.172 TL, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 69.086, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 6.907 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
İlgili tebliğ için http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108.htm